Főnix Nagyasszonyok

FŐNIX Nagyasszonyok Egyesülete

2013 FŐNIX Nagyasszonyok díjátadó

2013.10.12. Barcs

2013-ben Barcson került sor a Nagyasszony-díj adományozására.


További képek a 2013-es barcsi Nagyasszony-díj adományozásról


Kitüntetettek:


Bloj Anna: Csernakeresztúr (Erdély) 

Alapító tagja az 1996.-ban megalakuló hagyományőrző egyesületnek. Néptáncokra, hagyományos bukovinai székely népdalokra tanítja a fiatalokat, Ő maga is szép eredményeket ért el különböző versenyeken, ahol énekelt. Részt vett a tájházban kiállított tárgyak összegyűjtésében. Fáradhatatlanul tevékenykedik: próbákat tart, fesztiválokra, falunapokra, különböző eseményekre szebbnél-szebb műsorokkal lepi meg a közönséget, így próbálja megszerettetni a fiatalokkal az őseik által Bukovinából hozott hagyományokat.

Farkas Rozália: Egrestő (Erdély) 

Nagy érdeme van a Dicsőszentmártoni Magyarság Múzeum megalapításában, szervezte a gyűjtést, Ő maga is sok tárgyat adományozott. 2005.-ben megalapította az Egrestői Keresztény Nők Egyesületét, öregotthonokat látogatnak, ünnepek alkalmával ajándékcsomagokat visznek. Több mint tíz éve részt vesz testvér-települési kapcsolatok létrehozásában és ápolásában. Felnőttképzési tanfolyamokat szervez, segítve a vidéki nők munkába állását. Fő célja: falusi hagyományos életmód átmentése, kultúra megőrzése, hagyományápolás.

Gulyásné Kozma Julianna: Somogyudvarhely 

Több, mint 20 éve segíti a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Csurgói Csoportjának munkáját, ez év elején a csoport vezetője lett. 18 településen segíti a mozgássérült és fogyatékkal élő emberek ügyeinek intézését. Négy saját gyermekén kívül 3 kiskorú gyermeket is felnevelt nevelőszülőként. Sokat tesz az elesett, elhagyott, mások segítségére szoruló embertársaink megsegítése, sorsának jobbítása, problémáinak megoldása érdekében.

Kelemen Jánosné: Barcs

Tevékenyen részt vett a Dráva környéki nyugdíjas szervezetek megalakulásában, segíti, támogatja működésüket. Kulturális, hagyományőrző, egészségmegőrző és sport rendezvényeket, kirándulásokat szervez. Fő rendezvényei: Nyugdíjas Ki-mit tud, Nyugdíjasok Népfőiskolája, Idősek Őszi Dalcsokra, Nagyszülők és unokák nyári tábora, Szép-korú Nyárköszöntő, Sérült gyerekek Mikulás-partija, Karácsonyi terítések, vendéglátás hagyományainak bemutatása a barcsi Dráva múzeumban.

Kovácsné Deák Erzsébet: Murakeresztúr 

Tagja a helyi Falu-tv szerkesztőségének. Sokat tesz a község kulturális életének fellendítése, közművelődési, kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése, segítése, koordinálása érdekében. Kapcsolatot épített ki belföldi és határon túli civil szervezetekkel, velük közös rendezvényeket, programokat szervez. Az Ő kezdeményezésére jött létre a Mura Dance és a Mura néptánc csoport, az Ő segítségével működik a Rozmaring Asszonykórus, melyekhez az anyagi erőforrást is megteremti.

Nagy Dániel Lászlóné: Szólád 

Elnöke a helyi kulturális egyesületnek, tevékeny részese a település kulturális és egyéb rendezvényeinek. Sokat tesz falujáért, kétkezi munkával is részt vesz települése szépítésében. Református presbiterként a példamutató hitéleti tevékenység mellett részt vesz a gyülekezeti rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

Nagy Istvánné: Magyaregres 

Az 1998.-ban megalakult Magyaregresi Együtt - Egymásért Nyugdíjas Klub alapító tagja, jelenleg vezetője. Aktívan részt vesz a község rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, nyugdíjas társaival együtt sokat szerepel. Jó ötleteivel, kezdeményezéseivel, kirándulások szervezésével színesíti faluja életét, fáradhatatlanul dolgozik a közösség érdekében.

Dr. Palotai Ferencné: Pécs 

Egy évtizede tagja, 3 éve elnökhelyettese a Nyugdíjasok Egyesületének. Aktívan részt vesz a tagság kulturális, ismeretterjesztő, közművelődési programjainak megvalósításában, fő szervezője a Nyugdíjasok Műveltségi Vetélkedő sorozatának. Kapcsolatot tart fenn az ország több nyugdíjas szervezetével, és Pécs testvérvárosának nyugdíjas szervezeteivel. Tagja a Nyugdíjasok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának és a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Kereskedelmi Kamara mellett működő Békéltető testületnek. Önzetlen munkát végez a Dél Dunántúli nyugdíjasok érdekvédelmének biztosításáért, a nyugdíjasok szellemi frissességének megőrzéséért, a nyugdíjas mozgalom országos és nemzetközi szintű elismertségéért.

Sinku Pálné: Pécs 

A város kulturális életének szervezője, irányítója, regionális és országos szintű rendezvények szervezője és aktív résztvevője. Egy ideig a Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete Kulturális Bizottságának vezetője, a NYOK szervező bizottságának, a Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusának, a Baranya Megyei Belügyi Szervek Nyugdíjas Klub, a Mecseki Szénbányák Igazgatósági Nyugdíjas Klub tagja. Külföldi kapcsolatoknál, rendezvényeknél tolmácsként is közreműködik.

Szedlacsek Józsefné: Pécs 

 Több, mint egy évtizede tagja, 5 éve vezetője a Pécsi Nyugdíjas Egyesület Ellenőrzési Bizottságának, Ő végzi a Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület könyvelési, mérleg-készítési feladatait, felvállalta a baranyai és pécsi nyugdíjasok érdekvédelmével foglalkozó civil szervezetek szakmai munkájának segítését. Aktívan részt vesz közösségi rendezvények, ismeret-terjesztő előadások, bálok szervezésében és lebonyolításában.

Takács Józsefné: Babócsa 

 A Babócsai Nyugdíjas Klub elnökeként sokat tesz a nyugdíjas emberek szabadidejének hasznos eltöltéséért, kulturális és szabadidős programokat szervez. Jó kapcsolatot ápol a település és a környező települések, megyei és kistérségi nyugdíjas szervezetek vezetőivel. Szervezi a Nyugdíjasok Ki-mit tud? vetélkedőjét, bálokat, karácsonyi ünnepélyeket, jótékonysági rendezvényeket, pályázatokat készít. Az egyesületi tagokkal együtt szépíti a közterületeket, védi a falu értékeit.


Üzenetküldés

Ha információkra van szüksége vagy el szeretné mondani a véleményét, kattintson a lenti gombra!


 Üzenetküldés 

Felhívás

Javasoljon Ön is jelölteket a Főnix Nagyasszonyok soraiba!

 Javaslat