Főnix Nagyasszonyok

FŐNIX Nagyasszonyok Egyesülete

2014 FŐNIX Nagyasszonyok díjátadó

2014.10.19. Murakesztúr

2014-ben Murakeresztúron került sor a Nagyasszony-díj adományozására.

képek a 2014-es murakeresztúri Nagyasszony-díj adományozásról

További képek a 2014-es murakeresztúri Nagyasszony-díj adományozásról


Kitüntetettek:


Gárdonyi Mihályné Osztopán

Közel másfél évtizede tagja az Osztopánért Kulturális Egyesület Rozmaring Nyugdíjas Klubnak, tíz éve helyettesként irányítja a szervezetet. Irodalmi tevékenysége kimagasló. Rendszeresen szervezi a település rendezvényein fellépő nyugdíjas klub műsorait, melyben maga is aktív szereplő. Versmondásban sok sikert ért el megyei és országos szinten is, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy Osztopán nevét megismerjék az országban. Lelkes lokálpatriótaként felkutatta és összegyűjtötte Sas József osztopáni parasztköltő által írt népdalokat, ami a település kultúrkincsévé válhatott. Osztopán közéletében a civil társadalom erősítésében, segítésében és a szépkorúakért hosszú időn keresztül végzett önzetlen munkájáért, az irodalom népszerűsítéséért, a hagyományápolásért és a Szövetség kulturális életében végzett kiemelkedő munkájáért javasolja a címre: Stikel János Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke

Grosch Jánosné Kisbárapáti

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub művészeti vezetője, a Tóth Imre Vegyeskar irányítója. Gyermekkora óta mindig szereplője, majd szervezője lett a közösség kulturális életének. A település rendezvényeire Ő készíti fel a gyermek és felnőtt szereplőket. Az egyházközség életében is meghatározó a személye. A gyermekek hitre való nevelésének gondos segítője, az egyházi rendezvények aktív résztvevője. A polgárőrség egyik vezetője és állandó készenléti szolgálatot vállaló tagja. Áldozatos, önzetlen, mások és a közösség ügyét szem előtt tartva dolgozik. Nem az elismerésért, hanem mert tudja, hogy szükség van rá. Tettrekészsége, akaratereje és segítőkészsége csodálatra méltó, ezért javasolják a kitüntető címre: Fonai Róbertné Kisbárapátiért Egyesület elnöke Kiss Jánosné polgármester Győrfi Sándor plébános

Herczeg Jánosné Kaposmérő

1996.-ban alapító tagja volt a Kaposmérői Nyugdíjas klubnak, aminek az elnöke is lett. Közösségi életüket az egymás iránti szeretet, a mások problémáira való odafigyelés és segítő szándék jellemezte. Kirándulásokat, bálokat, ünnepélyeket, nyugdíjas gálákat szervezett, ösztönözte egy művészeti csoport létrehozását. Kezdeményezte és ápolta a kapcsolatot a környező települések nyugdíjas klubjaival, képviselte klubját a megye nyugdíjas szervezetében. Csoportja a falu közösségének meghatározó tényezőjévé vált. 2008.-ban elnöki tisztségéről lemondott, de azóta is tevékeny résztvevője minden helyi rendezvénynek, aktív tagja a csoportnak, tapasztalatával segíti munkájukat. Közösségteremtő, értékőrző tevékenységéért javasolja a kitüntetésre: Ambrus Györgyné Nyugdíjas Klub Elnöke

Hényel Zoltánné Pécs

Több mint egy évtizeden keresztül volt a Nyugdíjasok Egyesületének elnökségi tagja. Aktívan részt vett az egyesület kulturális, ismeretterjesztő és közművelődési programjainak megvalósításában. Megszervezte volt iskolája nyugdíjas klubját, amelynek azóta is vezetője. Felvállalta nyugdíjas társaink ismereteinek bővítését, szabadidős tevékenységükben a minél hasznosabb ismeretek átadását. Népszerű és tartalmas programokkal, kirándulások, budapesti színházi előadásokra való utazások szervezésével aktivizálja a klubtagokat. Néhány éve népszerű témákban előadássorozatot szervez magas színvonalon, teltházas közönséggel. A nyugdíjasok szellemi frissességének megőrzéséért, az élethosszig tartó tanulás megvalósításáért, a nyugdíjas mozgalom elismertségének elősegítéséért végzett több évtizedes önzetlen munkájáért javasolja a kitüntetésre: Somogyvári Attila Nyugdíjasok Egyesületének elnöke

Kern Éva Homokszentgyörgy

1992.-ben az Ő javaslatára alakult meg a "Reménység Nyugdíjas Klub", melynek célja a kulturális hagyományőrzés és közösségépítés. Rendezvényeikre fiatalokat is meghívtak, megalakult a Népdal és színjátszó csoport. Fellépéseik: Barcson kistérségi nyugdíjas Ki-mit-tud vetélkedő, Kistérségi Kulturális bemutató, Budapesten Országos Népdalverseny, népdalversenyek, gálaműsorok, falunapi rendezvények, hagyományőrző szüreti mulatságok. Ezeken a fellépéseken mindig sikeresek voltak, szép eredményeket értek el. Kiemelkedő a 2013.-ban Hévízen az énekkar által országos elődöntőn kapott különdíj, a színjátszók által elért első díj és egy hét görögországi út. 2007.-ban megalakították a "Vidám Nyugdíjasok Egyesületét". Kern Éva lelkes és kitartó munkáját jelzi, hogy minden műsorban szerepel. Korát meghazudtolva fiatalokkal játszik együtt. Nagyszerű szervező és közösségépítő tevékenységéért, aktív munkájáért a kitüntetésre javasolja: Kelemen Jánosné Drávakörnyéki Kistérségi Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége elnöke

Marija Herženjak Kapca (Szlovénia)

A Kapcai József Attila Népdalkör vezetője és elnöke. Több évtizedes önkéntes munka mellett kulturális programok szervezője, népi ételek készítője. Fontosnak tartja a magyarság képviseletét saját környezetében és mindenütt a világon. Csoportja a helyi rendezvényeken túl, térségi és nemzetközi rendezvényeken is szerepel. Jó kapcsolatot ápolnak az ukrajnai Rahó városában élő magyarokkal, akik számára kulturális programot tartottak. Több magyarországi településsel is jó a kapcsolat, kiemelkedően Murakeresztúrral, az itteni kulturális csoportokkal, az iskola igazgatónőjével és a művelődési ház vezetőjével. Szakmai munkák sorozata született meg az elmúlt évek során. Több közös programot szerveztek Magyarországon, Szlovéniában és Ukrajnában. "ÉN KAPCAI GYEREK VAGYOK" címmel cd-lemezt jelentettek meg, ami a Muravidékre is eljutott, ahol sok magyar él. Munkájával a magyar kultúra őrzője Szlovéniában, ezért javasolja kitüntetésre: Kovácsné Deák Erzsébet

Minkó Anna Pécs

10 éve dolgozik a Pécsi Nyugdíjasok Egyesületénél. Fáradhatatlan munkájával rendeződött az egyesület pénzügyi nyilvántartása és adminisztrációja. Sokat tesz a szegény sorsú, egyedülálló, magányos, szociálisan rászorult, beteg személyek érdekében. Közhasznú tevékenységei közül kiemelkedik az évente megrendezett karácsonyi ajándékozási ünnepség, az Örökség Fesztiválon és a Pécsi Napokon való részvétel, a város kulturális programjaiba való aktív bekapcsolódás. A szervezésben, a vendégfogadás és vendéglátás szakszerű feltételeinek biztosításában kiemelkedő szerepet vállal. Kapcsolatban áll a Pécsi Irgalmas Rend Kórházzal, ahol naponta több órás önkéntes munkával próbálja enyhíteni a betegek szenvedéseit. A nyugdíjasokért, a nyugdíjas mozgalom célkitűzéseinek megvalósításáért végzett önzetlen munkájáért javasolja a kitüntető címre: Tomics János a Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület elnöke

Selek Mártonné Murakeresztúr

Munkájával a magyar és horvát kultúra őrzője Murakeresztúron. Az Arany Páva díjas Rozmaring Asszonykórus vezetőjeként hazai és nemzetközi színterekre juttatta el csoportját. A horvát és magyar dalok mellett a népi ételek megismertetője, hagyományőrzője. 2012.-ben alapító tagja volt a Murakeresztúri színjátszó csoportnak, melynek rendezője és forgatókönyvírója lett. Felnőtt és gyermek műsorok jelzik sikeres munkáját. Sokszínűségét kézimunkái is színesítik. Szőttesei kiállítások színfoltjai. Elkészítette a település címerét és a XIV. Keresztúr Nevű Települések Találkozója Murakeresztúr rendezvényre a szövetség címerét is. Bemutató plakettet készített Murakeresztúr elöljáróiról, kulturális csoportjairól. Maximalista személyiség, örök megújulás jellemzi. Munkáival nyomot hagy a jelennek és az utókornak, ezért javasolta a kitüntető címre: Kovácsné Kővágó Anna Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Murakeresztúr elnöke

Huszár Józsefné Veszprém

1995.-ben létrehozta a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületet, melynek 15 éven át az elnöke volt. Sokat tett a nők közéleti munkájának segítése, valamint a politikai életbe való részvétele érdekében. A mai napig aktív, programokat szervez, tanáccsal látja el, segíti az új, fiatal elnök munkáját. Folyamatosan tervez az egyesület népszerűsítése, működése érdekében. Nagyon aktív úgy a közéleti ügyek intézésében, mint a családi és barátim kapcsolatok ápolásában. Az egyesület rendszeresen náluk tartja félévzáró kerti-partiját. 4 könyvnek és több tájékoztatónak a kiadása az Ő érdeme. Fáradhatatlan, odaadó munkájáért javasolja a kitüntető címre: Sulmán Józsefné a VENŐKE elnöke

Pinkert Ida Csúza (Horvátország)

Már iskolás korában a színjátszó csoport tagja volt, szívesen szavalt különböző rendezvényeken. 1975.-ig tagja volt az "Apostol János" nyelvművelő körnek. 1999. óta a Nőegylet elnöke, részt vesz a falu kulturális életében. Fáradhatatlanul dolgozik, segíti az idős embereket, előadásokat szervez, nőnapkor megajándékozzák az időseket. Csoportjával nemzetközi kézimunka kiállításokon vesznek részt. 1999.-ben részt vett a "Csárdás" néptánc csoport megalakulásában, s azóta is figyelemmel kíséri működésüket, sok fellépésre elkíséri Őket. Munkáival igyekszik átadni és megszerettetni hagyományaikat a gyerekekkel, a jövő nemzedékével, amit Ő is örökül kapott őseitől. A hagyományápolás érdekében és a kulturális életben végzett áldozatos munkájáért javasolja a kitüntető címre: Andócsi János a Horvát - Magyar Demokratikus Szövetség alelnöke


Díjátató videók 2014.

Díjátató videók


Üzenetküldés

Ha információkra van szüksége vagy el szeretné mondani a véleményét, kattintson a lenti gombra!


 Üzenetküldés 

Felhívás

Javasoljon Ön is jelölteket a Főnix Nagyasszonyok soraiba!

 Javaslat